Ten blog znajduje się w serwisie Polacy.eu.org
Dowiedz się więcej »
Matren
strona główna · działy · tagi · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Historia2012.01.07 17:38

Żydzi Żydom cz.2

   

(Rudolf Kastner)

 
"boCHater"
 
Rudolf Izrael Kastner /Rezső Kasztner/węgierski Żyd, dziennikarz i prawnik, który negocjował z nazistami /Eichmann, Becher/ ocalenie /za okup/ dla węgierskich Żydów z holocaustu. Po wojnie przeniósł się do Izraela a jego rola w negocjacjach z SS by ocalić życie Żydom znalazła się na czołówkach gazet. Malkiel Gruenwald /izraelski hotelarz, dziennikarz amator/ opublikował broszurę /1952r./, w której oskarżał Kastnera o kolaborację z hitlerowcami. W odpowiedzi rząd Izraela w osobie Ministra Sprawiedliwości zaskarżył Gruenwalda w imieniu Kastnera o zniesławienie tegoż Rudolfa Kastnera. Proces przeciw Gruenwaldowi zakończył się w 1955r. Sędzia Benjamin Halevi uniewinnił Malkiela Gruenwalda od zarzutu zniesławienia a Kastnera nazwał człowiekiem, który „zaprzedał duszę diabłu”, 3 marca 1957r. Kastner został postrzelony przez Ze'eva Ecksteina, któremu towarzyszyli Dan Shemer i Józef Menkes. Kastner w wyniku odniesionych ran zmarł kilka dni później. W styczniu 1958r. Sąd Najwyższy Izraela oczyścił Kastnera z zarzutów uznając, iż sąd niższej instancji „popełnił poważne błędy” gdyż motywem Kastnera było ratowanie Żydów a zarzut współpracowania z nazistami był oszczerczy. – to taki „poprawny politycznie” , obowiązujący w zachodnich mediach głównego nurtu biogram o życiu Kastnera.
 
Notka „niepoprawna politycznie”:)
Węgry II wojna światowa, Kastner /syjonista/ wraz z innym Żydami /między innymi swoją kochanką Hansi Brand, żoną:) swojego współpracownika Joela Branda / zakłada Komitet Pomocy i Ocalenia Ludności Żydowskiej na Węgrzech, któremu przewodniczy. Węgry do 1944 roku, jako jedyne państwo europejskie /Żydzi wprawdzie mieszkali w gettach/, było jednak azylem względnego spokoju dla swoich obywateli żydowskiego pochodzenia. W 1944r. Hitler zarządził okupację Węgier, wojska niemieckie i gestapo wkroczyły do kraju Madziarów w marcu ’44 wraz z nimi do Budapesztu przybywają wykonawcy planu Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej Adolf Eichmann, Kurt Becher i in. [jedna bardzo ważna uwaga: zanim przystąpiono do eksterminacji ludności żydowskiej na Węgrzech, Eichmann poprzez Żyda Joela Branda złożył propozycję aliantom – 1.000.000 Żydów za 10.000 ciężarówek z towarami. Jednak Brand został aresztowany przez Brytyjczyków i do realizacji propozycji nie doszło] Naziści mają „pełne ręce roboty” na Węgrzech przebywa około 800 tyś. Żydów. Jak sprawnie i szybko unicestwić taką liczbę ludzi przy najmniejszych nakładach finansowych? Naziści nie chcieli dopuścić do jakiegokolwiek buntu eksterminowanych, nie mogło być mowy o powtórce sytuacji z 1943 /powstanie w getcie warszawskim/. Wtedy też doszło do nawiązania kontaktów nazistów z Kastnerem. „Dżentelmeni” zawierają układ: Kastner wybierze ok.1700 osób a reszta zostanie „urobiona” i oddana do obozów. Kastner wybrał: swoją rodzinę, znajomych, aktywistów syjonistycznych i zamożnych Żydów tzw. „elity”. Pobrano okup dla nazistów / ile z tego okupu trafiło dla Kastnera?/ Sądzę, że Kastner nieźle na tym zarobił wzorując się na w/w Kurcie Becherze /Becher kierował Wydziałem Gospodarczym SS na Węgrzech, zajmującym się m.in. grabieżą mienia pożydowskiego, zwano go też „rzeźnikiem Żydow”/, z którym Kastner miał wręcz przyjacielskie stosunki. „Wybrańcy” Kastnera pod eskortą żołnierzy niemieckich odjechali pociągiem ku wolności. Tym co za wybrańców nie zostali uznani /tzw. „motłoch”/ Kastner oferował przesiedlenie i pracę w nowym, lepszym miejscu o czekających na nich obozach koncentracyjnych nie wspomniał.. Ludzie zaufali, kto by przypuszczał, że ich pobratymiec deportuje swoich na zagładę. Dali się ładować do wagonów bez najmniejszego oporu…
 Po wojnie Kastner przenosi się do Izraela, zostaje rzecznikiem Ministerstwa Handlu i Przemysłu, członek partii Mapai /syjonistyczna lewicowa partia Izraela, dominująca siła polityki izraelskiej do 1968r./. Media robią z Kastnera bohatera. I było kolorowo do czasu opublikowania przez Malkiela Gruenwalda notki na temat kolaboracji „bohatera” z nazistami. Jak już pisałam wyżej w „poprawnie politycznym biogramie’ Kastnera, w sukurs „bohaterowi” przychodzi rząd Izraela. Minister Sprawiedliwości /Prokurator Generalny/ pozywa w imieniu Kastnera Gruenwalda o zniesławienie. Jednakże Gruenwald ma niezbite dowody na kolaborację Kastnera. Adwokat Gruenwalda udowadnia też, że Kastner bronił podczas procesu norymberskiego w/w Kurta Bechera /przyjaciela/. Dzięki zeznaniom Kastnera Becher uniknął kary. [Po wojnie Becher jest bardzo dobrze prosperującym biznesmenem w Bremen /na rozkręcenie swego interesu pewnie spożytkował działkę z grabieży Żydów/ przedstawiciel wielu firm w tym Colonii-Handel Gesellschaft, która to prowadziła rozległe interesy z izraelskim rządem:) W 1960r Becher był najbogatszym obywatelem Niemiec Zachodnich. Zmarł w 1995r. jako zamożny człowiek]
Dlaczego rząd Izraela wstawił się za Kastnerem i pozwał jego „oszczercę”? Czy chodziło o zwyczajne kolesiostwo? Chodziło o coś więcej, bronili swojej własne du…:)

 TROJKA z rządu Izraela:
1.Chaim Weizmann /pierwszy prezydent państwa Izrael był nim do śmierci w 1952r.
2. David Ben-Gurion /pierwszy premier Izraela, uważany za jednego z twórców państwa i "Ojca Narodu", stał na czele Państwa Izrael do 1963r./
3. Moshe Sharett /minister spraw zagranicznych Izraela/
- trójka, która stanowiła pierwszy rząd izraelski i była zamieszana w epizod masowej zagłady.
Ta trójka to działacze Agencji Żydowskiej na rzecz Palestyny /później na rzecz Izraela/ dobrze wiedzieli co się dzieje w Europie /chociażby od samego Kastnera/ z ich pobratymcami ale nie zrobili nic…i to też „wyszło” podczas procesu Gruenwalda:)
Kastner zostaje postrzelony, kilka dni później umiera. Kilka miesięcy później Sąd Najwyższy oczyszcza Rudolfa i sprawie „ukręcono łeb”.

Publikacje opisujące negatywną działalność Kastnera:
1. Arendt Hannah – „Eichmann w Jerozolimie” fragment:
Największym "idealistą" spośród Żydów, z jakimi zetknął się Eichmann, był Rudolf Kastner, z którym prowadził rokowania podczas deportacji Żydów węgierskich. Osiągnęli porozumienie, na mocy którego Eichmann miał zezwolić na "nielegalny" wyjazd kilku tysięcy Żydów do Palestyny (eskorta pociągu składała się w istocie z niemieckich policjantów) w zamian za "ład i porządek" w obozach, skąd Żydów wywożono setkami tysięcy do Oświęcimia. Owych kilka tysięcy Żydów uratowanych dzięki temu porozumieniu - znaleźli się wśród nich ludzie wybitni i członkowie syjonistycznego ruchu młodzieżowego - stanowiło, wedle wyrażenia Eichmanna,”najlepszy materiał biologiczny". Eichmann był przekonany, że dr Kastner poświęcił swych rodaków w imię "idei" i że tak powinno być.…Działający na Węgrzech dr Kastner uratował 1684 osoby za cenę około 476 tysięcy ofiar. … Nawet po zakończeniu wojny Kastner szczycił się tym, że udało mu się uratować "wybitnych Żydów" - kategorię tę /wybitnych jednostek/ naziści wprowadzili oficjalnie w roku 1942 -jak gdyby i on /Kastner/ był zdania, iż rozumiało się samo przez się, że sławny Żyd miał większe prawo do życia niż przeciętny…Kastner, założyciel Komitetu Pomocy i Ratunku, mógł nawet odbyć podróż po nazistowskich Niemczech wyposażony w dokumenty tożsamości nie stwierdzające nigdzie jego żydowskiego pochodzenia.

2. Ben Hecht – „Perfidy” fragment:
Pułkownik Krumey /Hermann Krumey SS/ wie, że Kastner zdaje sobie sprawę z programu SS deportacji węgierskich Żydów do Auschwitz na zagładę. Krumey jest świadomy, że Kastner wie, że dwadzieścia tysięcy Żydów Kluj /miasto na Węgrzech/ zostanie skierowanych do obozów. A Żydzi w Kluj są odcięci od telefonu, transportu i wszystkich nośników informacji [są w getcie]…Jednak pułkownik Krumey wysyła Kastnera do Kluj, by przebywał wśród dwudziestu tysięcy ludzi skazanych, kobiet i dzieci…Jaką pewność miał Krumley, Eichmann pozwalając Kastnerowi na podróż do getta /bez niemieckiej eskorty/, że zachowa on milczenie?"

 /widocznie mieli zaufanie:)…getta /20.000 osób/ pilnowało tylko dwudziestu węgierskich żandarmów i jeden niemiecki oficer SS – gdyby ludzie wiedzieli co ich czeka poradziliby sobie z taką ilością strażników./

3. Tadeusz Walichnowski - „Izrael a NRF”
"W latach 1954-55 przed Sądem Okręgowym w Jerozolimie toczył się proces o zniesławienie. Israel Rudolf Kastner, były prezes Żydowskiej Agencji na Węgrzech z okresu drugiej wojny światowej, sprawujący w tym czasie funkcję przewodniczącego 'Komitetu Ocalenia Ludności Żydowskiej na Węgrzech', w 1953 r. publicznie pomówiony o współpracę z hitlerowskim okupantem na Węgrzech w latach 1944-45. Na wniosek Kastnera prokuratura jerozolimska oskarżyła hotelarza na podstawie 201 paragrafu izraelskiego kodeksu karnego o zniesławienie; jednak dostarczone dowody okazały się miażdżące dla Kastnera i proces przekształcił się w największy proces polityczny, nieznany dotąd w sądownictwie izraelskim. Udowodnione zostało, że Kastner, współpracujący z generałem SS Bacharem i nazistą Eichmannem, w latach 1944-45 wywiózł 5 tys. zamożnych Żydów z Węgier - w tej liczbie swoich krewnych i aktywistów syjonistycznych - podczas gdy w tym samym czasie 500 tys. innych Żydów węgierskich zostało skazanych przez hitlerowców na męczeńską śmierć. Kastner wydał również w ręce Gestapo żydowskich skoczków spadochronowych, którzy z Palestyny wysłani byli do Węgier. Składając kłamliwe oświadczenia, Kastner występował później w obronie Bechera przed Trybunałem Norymberskim. Po wyroku sądowym w Jerozolimie osoba Kastnera kompromitowała przywódców syjonistycznych".

/Z tego co wiem to jednym ze skoczków była kobieta, węgierska Żydówka Hanah Senesh została rozstrzelana. Po wojnie matka Hanach, Catherina Senesh, miała pretensje do Kastnera, że nie tylko nic nie zrobił w sprawie Hanach ale powstrzymywał wysiłki innych, którzy chcieli ją ratować./

4. Zbigniew Lipiński – „Kalejdoskop polski”
Oto Rudolf Kastner - polityk syjonistyczny, przy pomocy węgierskich Judenratów, pomógł Eichmannowi uśpić czujność i uniemożliwić ucieczkę węgierskim Żydom, a następnie wyekspediować 475 tysięcy swoich ziomków do obozów zagłady. Ceną za tę pomoc było uratowanie 1684 najbogatszych Żydów, których Eichmann wysłał do Palestyny pod eskortą niemieckiej policji. A był to rok 1944, nadciągała już Armia Czerwona, więc w panice i chaosie wielu Żydów mogłoby się uratować. Sąd Najwyższy Izraela uniewinnił jednak Kastnera pod naciskiem izraelskich polityków.

A tutaj pozwolę sobie zacytować zeznanie Kastnera w obronie Kurta Bechera:

"Ja, niżej podpisany, dr Rudolf Kastner, chcę złożyć następujące oświadczenie w uzupełnieniu mojego oświadczenia do Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w dokumencie 2605 PS dotyczącego byłego gen. Kurt Becher ... Nie może być żadnych wątpliwości, że Becher należy do bardzo niewielu przywódców SS, którzy mieli odwagę przeciwstawić się programowi zagłady Żydów i próby ratowania ludzkiego życia ... Będąc w osobistym kontakcie z Becher od czerwca 1944 r. do kwietnia 1945 roku, chciałbym podkreślić, w oparciu o własne obserwacje, że Kurt Becher zrobił wszystko, co możliwe aby ratować niewinne istoty ludzkie przed ślepą furią nazistów…Robię takie oświadczenie nie tylko w moim imieniu,ale także w imieniu Agencji Żydowskiej i Światowego Kongresu Żydów"
Ben Hecht - „Perfidy”

/Becher pewnie zbyt dużo wiedział na temat „nic nierobienia” /przez Agencję Żydowską i Światowy Kongres Żydów/ na rzecz ratowania „motłochu” a może nawet więcej, że organizacje te powstrzymywały wszelkie próby ratunku. Dlatego Becher został uniewinniony. W 1961r zeznawał w procesie Eichmanna jako świadek oskarżenia. Zeznawał jednak z Niemiec. Dlaczego nie chciał jechać do Izraela? Bał się? Przecież jako przedsiębiorca robił interesy z tym państwem. Myślę, że decyzja o składaniu zeznań z Niemiec nie była tylko decyzją Bechera, była decyzją wspólną. Bano się konfrontacji w wyniku, której zbyt wiele spraw mogłoby zostać ujawnionych /np.dlaczego nie doszło do realizacji propozycji Eichmanna: 1.000.000 Żydów za 10.000 ciężarówek.

Dziś na rynku księgarskim jest dużo publikacji, w których Kastnera opisuje się jako bohatera /propaganda ma się dobrze:)/, nie są one jednak obiektywne gdyż autorami /lub głównymi świadkami/ takich wydań są Żydzi z „wybranej elity”, których Kastner uratował kosztem tysięcy innych istnień. 

 
7643 odsłony  średnio 5 (9 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Żydzi, II wś, Holocaust.
Re: Żydzi Żydom cz.2 
w.red, 2012.01.07 o 18:07
Dobrze wiedzieć bo nie znałem sprawy. Daje to jednak do myślenia jak propaganda syjonistyczna przeżuła i wypluła wiekszość Żydów. Że nie byli w stanie ukarać winnych ludobójstwa swojego narodu pośród samych siebie. Dopiero sprawiedliwość wymierzyli sami ludzie takiemu bandycie i szmalcownikowi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
Zenon Jaszczuk, 2012.01.07 o 20:26
w.red.
Nie pamietam dokładnie, ale co nie co napiszę. Jedną z pierwszych decyzji Izraela po wojnie było tzw uniewinnienie wszystkich żydów - morderców itp. Tutaj jakby jest potwierdzenie dlaczego. Część prostych żydów którym udało się uratować nic nie mieli do gadania po za oczywiście własnym wymierzaniu kary. Cała czapa tzw rządząca czy tzw inteligencja to syjonistyczna mafia plus wielu morderców z Judenratów i hitlerowców żydowskich. W wyjaśnianiu spraw pod publikę morderca świadczył o nie winności drugiego mordercy. Tym sposobem wyszły same autorytety czyściutkie jak diabeł. Tutaj jest nawet cytat, że Anglicy aresztowali wysłannika do Palestyny, czytaj do szefów Syjonistów "obronców żysów". Jednak tutaj chodzi o to, że to ci syjoniści go zadenuncjowali do anglików aby go aresztowac. Tym samym mają fałszywą wymówkę, że nic nie mogli zrobic w sprawie.
Tutaj widzimy całą perfidię tych żydowskich organizacji które śmiem twierdzić z założenia nic nie robili, aby ratować braci których przeznaczyli do likwidacji. Zobacz jest rok 1944 a oni ich pchają sami do obozów itd. Należy nadmienić, że te tzw organizacje światowe żydostwa wiedziały od początku IIwś o losie żydów. Ja śmiem twierdzić, że wiedziały już przed wojną!!! Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2   
Matren, 2012.01.09 o 20:30
"Należy nadmienić, że te tzw organizacje światowe żydostwa wiedziały od początku IIwś o losie żydów."
Też tak myślę:
W 1937r. na Światowym Kongresie Żydów Chaim Weizmanm powiedział:
"“I told the British Royal Commission that the hopes of Europe's six million Jews were centered on emigration. I was asked, 'Can you bring six million Jews to Palestine?' I replied, 'No.'...The old ones will pass. They will bear their fate or they will not. They were dust, economic and moral dust in a cruel world. . . . Only a branch shall survive. . . . They had to accept it. . . ".
"Czy możecie zabrać sześć milionów Żydów do Palestyny?« Odpowiedziałem: Nie!.. Starzy muszą odejść, czy godzą się ze swym przeznaczeniem, czy nie. Stanowią oni pył, ekonomiczny i moralny kurz w okrutnym świecie…Muszą się z tym pogodzić…

Dziękuję Wam Wszystkim /komentującym/ za ciepłe przyjęcie moich wypocin:)Szczególne podziękowania Zenkowi/za pierwszą pomoc dla Zajawki:)/ i dla Muftiego /za reanimację:)Bitsay przejrzę stronkę:)
Przepraszam, że dopiero dziś się odzywam... cienko u mnie z wolnym czasem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
Zenon Jaszczuk, 2012.01.09 o 21:36
Matren
Pozdrawiam Cię serdecznie. Jeśli Ci się przydała nasza pomoc to jest nam miło. Po to tutaj jesteśmy.
Tego co napisałaś o roku 1937 chyba nie znałem.
Jednak miałem gdzieś cytat, że już w 1919 roku obciążali Polaków wymordowaniem sześciu milionów żydów. Hucpa 100u procentowa. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
Piotr Świtecki, 2012.01.07 o 18:10
Dziękuję za doskonały tekst.
Mocne otwarcie nowego bloga!

Coś mi jeszcze zakołatało w pamięci - i rzeczywiście, o Kastnerze pisze też p. Roman Kafel w "Spotwarzonej Przeszłości". +egawlas.homeunix.net

Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
Adam39, 2012.01.07 o 19:33
Takie są fakty, niewygodne dla żydowskiego establishmentu. Okazuje się, że nie tylko w Polsce żydzi kupczyli swoimi ziomkami, jak np. osławiony Chaim Mordechaj Rumkowski, przewodniczący Judenratu łódzkiego. Coraz więcej dowiadujemy się o ludziach, którzy nie w jednym państwie byli, lub są na eksponowanych stanowiskach, często ukrywając swoje prawdziwe oblicze.
Matren, pozdrawiam, dziękując jednocześnie za artykuł.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
Zenon Jaszczuk, 2012.01.07 o 19:16
Matren witaj.
No widzisz i poszło - nie taki wilk straszny jak go malują. Cieszę się i mam nadzieję, że dalej spokojnie znajdziesz ciekawe tematy i bedziesz przedstawiac nam internautom. Pierwsza częśc "Żydzi Żydom" - +polacy.eu.org. Tam koleżanka obiecała zgłębić temat i dotrzymała słowa. Wielkie dzięki i pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
teli, 2012.01.07 o 21:40
Matren
Super teks lubię tak klarowne pisanie, gratuluję, następny teks proszę już nie o żydach, mam już dość czytania o wybrańcach.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
Zenon Jaszczuk, 2012.01.07 o 22:31
teli.
Wybór tematów nie jest przypadkowy. Staramy sie tylko oszustom żydowskim - antypolskim przedstawiać prawdę o nich samych. Jak wiesz to nie nasza wina, że otwierasz; telewizję, radio, prasę, książkę a nawet lodówkę a tam wszędzie antypolski żyd. Jak widzisz szukamy też usilnie Żydów sprawiedliwych, czyli normalnych ludzi. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
teli, 2012.01.07 o 22:51
właśnie dla tego że na każdym kroku widzę syjonistyczne zapędy, a mam ich dość, im bardziej się analizuje, tym więcej widać powiązań
każde wydarzenie krajowe lub światowe ma jakiś podtekst, to jak fobia :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
Zenon Jaszczuk, 2012.01.07 o 22:56
teli.
Sam widzisz, że się nie da bez żydów. A swoją drogą nie rób za "antysemitę" i pisz o żydach. Inaczej tez na ciebie sie obrażą. Jak to mówia pisać żle, nie pisać też żle. Jak nie skoczysz ...... Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...]   
A.B.C., 2012.10.13 o 18:57
[komentarz usunięty na żądanie Autora/Autorki]
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
teli, 2012.01.07 o 23:21
bardzo ładnie radzi sobie z tymi tekstami automatyczny tłumacz +translate.googleusercontent.com

przeczytałem kilka akapitów i staje się to jeszcze bardziej skomplikowane
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
Leszek, 2012.01.15 o 22:58
polecam zainteresowanie się organizacją Cwi Migdal (ang. google Zvi Migdal)...
Żydzi werbowali w synagogach młode Żydówki z Małopolski i wywozili je do burdeli w Buenos Aires na których zartabiała krocie ta ich żydowska mafia. Tysiące się przewinęły i stąd w Argentynie polaca' znaczy kurwa a 'polaco' -- kanciarz.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
MatiRani, 2015.05.15 o 18:45
Bardzo interesujace.
+prawda2.info
Tyle tego wszystkiego, ze jak to czytac? Kiedy?

Przy okazji dygrecsja co do gehenny Zydów wegierskich: wcale nie byli przeznaczeni do zaglady! Wywozono zdrowych i silnych do pracy, kopania okopów. Ale bombradowania niszczace tory oraz priorytet dla konwojów dla wojska sprawily, ze pociagi z ludzmi jechaly wolno. Czasami Niemcy ich gonili pieszo, w zimie, wiec wielu zmarlo po drodze. Bstialstwa Niemców i Zydów to nie zmienia ale zmienia ocene wydarzeñ: nie planowana eksterminacja, ale ofiary wojny.
pozdr
Macko
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2   
Matren, 2015.12.22 o 22:50
Również pozdrawiam. Szczodrych Godów Macko!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Żydzi Żydom cz.2 
MatiRani, 2015.12.23 o 13:46
DZIEKUJE!
Spokojnych i Szczesliwych Swiat Bozego Narodzenia!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Żydzi Żydom cz.2
MatiRani → Matren
Re: Żydzi Żydom cz.2
Matren → MatiRani
Re: Żydzi Żydom cz.2
MatiRani → Matren
[...]
A.B.C. → Matren
Re: Żydzi Żydom cz.2
Leszek → Matren
Re: Żydzi Żydom cz.2
Zenon Jaszczuk → Matren
Re: Żydzi Żydom cz.2
Matren → Zenon Jaszczuk
Re: Żydzi Żydom cz.2
teli → A.B.C.
Re: Żydzi Żydom cz.2
Zenon Jaszczuk → teli
Re: Żydzi Żydom cz.2
teli → Zenon Jaszczuk
Re: Żydzi Żydom cz.2
Zenon Jaszczuk → teli
Re: Żydzi Żydom cz.2
teli → Zenon Jaszczuk
Re: Żydzi Żydom cz.2
Zenon Jaszczuk → w.red
Re: Żydzi Żydom cz.2
Adam39 → Piotr Świtecki
więcej…
chmara klusłów
Żydzi Holocaust II wś